Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8708
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNHD:Đặng Anh Tuấn,TS
dc.contributor.authorVũ Thị Loan
dc.date.accessioned2005-08-17T05:11:48Z-
dc.date.available2005-08-17T05:11:48Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationLATS.1328
dc.identifier.urihttp://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8708-
dc.language.isovi
dc.publisherViện Đào tạo SĐH
dc.subjectTài chính - Ngân hàng
dc.titleÁp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
dc.typeLuận án
Appears in Collections:Luận án

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.LATS.1328.pdf350,05 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.