Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8629
Title: Áp dụng mô hình Servperf đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân chi nhánh Hà Nội
Authors: Nguyễn Đức Quân
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS.Nguyễn Mạnh Quân
Keywords: Chất lượng;Dịch vụ;Khách hàng;Mô hình;Ngân hàng;Servperf;Sự hài lòng;Đánh giá
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11637
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8629
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11637.pdf161,36 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.