Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7118
Title: Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các Công ty xổ số kiến thiết
Authors: Trần Thị Cẩm Thanh
Keywords: KT;TV và PTHĐKT
Issue Date: 2006
Abstract: KT,TV và PTHĐKT
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7118
Appears in Collections:Luận án

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.LATS.777.PDF211,35 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.